Real Meetings


I en inspirerande miljö och med mötet i centrum skapar Fråga Lou AB en kreativ mötesplats för fastighetsbranschens utveckling

Om Real Meetings:

Digitala format må vara ett bra komplement men på Fråga Lou AB tror vi ändå stenhårt på det fysiska mötet. Dialog är vägen till utveckling för vår bransch, vi behöver förstå varandras unika behov och drivkrafter och samtalet är ett utmärkt sätt att lära känna varandra. Ofta under kreativa och mindre formella former.

Under konceptet Real Meetings skapar Fråga Lou AB tillsammans fastighetsbranschens ledande aktörer, i olika konstellationer, mötesplatser avsedda att främja en kreativ och konstruktiv dialog om de möjligheter och utmaningar som fastighets- och samhällsbyggnadssektorn står inför.

På Real Meetings är mötet i centrum och vi varvar fördjupande föredrag med spetsiga diskussionsforum och nätverksaktiviteter designade för att främja möten och samtal och slutändan att främja fastighets- och samhällsbyggnadsbranschens utveckling!

%d bloggare gillar detta: