Fråga Lou

Insights

2024-06-23

KRÖNIKA

Sverrir Thór: Framtidsanda i Almedalen

Almedalsveckan, denna demokratins högtid i Sverige, ligger nu alldeles runt hörnet och i dagarna dras svenska ​politiker, näringslivsföreträdare och akademiker till Visby som scouter till en lägereld. Som vanligt blir det ​högintressant att följa tongångarna under veckan, det är en viktig samhällsbarometer, men nedan följer lite spaningar ​inför Almedalen som huvudsakligen baseras på det programarbete vi på Fråga Lou har gjort under våren, dels på egen ​hand, dels tillsammans med de 15 eller så bolag vi arbetar med i Visby i år.


Låt oss dock börja med en återblick till fjolårets Almedalsvecka och av naturliga skäl med huvudfokus på fastighetsbranschens ​stora närvaro i Visby. Krishantering är så klart ett starkt ord, för starkt, men nog var stämningen lite tryckt på många sätt och på ​så sätt återspeglar Almedalen sentimentet i vår bransch ganska väl. Förra sommaren sågs fastighetsbranschen alltjämt som en ​bransch i kris vilket i allt väsentlig präglade en stor del av de samtal som i alla fall undertecknad hade under veckan och det ​handlade mycket om att trampa vatten eller övervintra eller vilket uttryck man än föredrar om fokus på nuläge.


Sedan dess har mycket hänt och som jag uttryckt det så ofta nu de senaste månaderna så pratar ingen längre om ​fastighetssektorn som en systemrisk, varken på makroekonomisk nivå eller i banksystemet. Marknaden är så sakteliga på gång ​och av senaste avsnittet av Fastighetspanelen framgick relativt tydligt att omvärderingen av fastighetsstocken nu för det mesta ​verkar närma sig i hamn. Detta tycker jag märks av rätt markant i våra samtal med Almedalspartners under våren.


Det är starkt fokus på framtiden i nästan alla, om inte samtliga, rundabordssamtal och seminarier vi arrangerar, och det ​förvånar mig inte. Likväl om det fortfarande finns vatten att trampa och nulägesutmaningar att hantera så är vi igenom den ​värsta ”krisen” och således hög tid att börja blicka framåt. Dessutom ter det sig tämligen uppenbart, i alla fall för näringslivet ​även om inte alla politiker tycks se det, att vi står på tröskeln till ett industriellt paradigmskifte, som i förlängningen kommer att ​leda till en omdaning av samhället av storlek större. En omdaning som de flesta av oss endast får uppleva en gång under sin ​livstid.


Ni kan vara lugna, kära läsare, jag avser inte denna gång bena ut hur detta industriella paradigmskifte eller ​samhällsomdaningen i kölvattnet av det manifesterar sig utan nöjer mig med att konstatera att något stort är på gång och det ​gäller inte enkom i Sverige. Faktum är att Sverige inte är en ö i detta sammanhang heller och om Sverige ska bevara sin ​konkurrenskraft och sin status som en industrination så behöver vi hänga med i svängarna. Det är viktigt för samhället att gå in ​i framtiden med ett öppet sinne och det är viktigt för fastighetsbranschen att börja rusta sig för framtidens behov, krav och ​utmaningar.


Denna insikt tycker jag starkt präglar de samtal vi haft under våren och kommer att prägla Almedalsveckan i år och likt andra ​som nu förbereder resan till gutarnas förlovade ö så är jag således fylld med förväntan. Jag ser framemot alla spännande ​möten och samtal, såväl på Fråga Lous och Svefas gemensamma mötesplats Fastighetshubben som på andra platser i Visby. Vi ​ses på öjn!


/Sverrir Thór, Partner Fråga Lou

OM

Fråga Lou Insights är en ny redaktionell kanal ​som riktar sig till den svenska fastighets-​branschen. Vi publicerar regelbundet analyser, ​krönikor, intervjuer och kommentarer om olika ​händelser inom branschen, samt viktiga ​samhällstrender som kan påverka ​fastighetsaffären som helhet. Vi välkomnar också ​externa skribenter att dela med sig av relevanta ​inlägg. Som en oberoende aktör strävar Fråga ​Lou efter att främja kunskaps- och ​branschutveckling för att stödja den svenska ​fastighetssektorn.

AR​TIKLAR

Med Jakob Olofsgård (L)

2024-06-10

KRÖNIKA

Mikael Lundström: Almedalen – en viktig vecka för ​det öppna samtalet, dialog och debatt

Ibland beskrivs Almedalsveckan som en intern firmafest för politiker, kommunala tjänstemän och näringslivet där ​rosévinet flödar. De som beskriver veckan så har allt som oftast varken besökt eller arbetat med veckan. Min ​uppfattning är att inget kan vara längre från sanningen.


Visst träffas man under informella former i ett sommarvackert Visby. Men de samtal, diskussioner, idéer och erfarenheter som ​utbyts är viktiga och bidrar starkt till att driva samhället och demokratin framåt. I en tid när hot och hat ibland tar överhanden ​är det viktigt att ha en plats där samtal och dialog om viktiga samhällsfrågor får stå i centrum.


Jag vill påstå att Almedalsveckan är lika viktig för fastighetsbranschen som fastighetsbranschen är viktig för samhället. ​Fastighetsbranschen må vara liten vad avser människor som jobbar i den men vi har en central betydelse för samhället.

Fastighetssektorn som står för närmare 25 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, är en nyckelfaktor för att vi ska lyckas både ​med samhällsomvandlingen i norr och omställningen till ett socialt hållbart och miljövänligt samhälle. Branschen är även en av ​de viktigaste aktörerna när det gäller att säkra Sveriges motståndskraft i tider av oro.


För Svefa som verkar som rådgivare i skärningspunkten mellan de offentliga och privata aktörerna är Almedalsveckan viktigare ​än mycket annat. Det är här vi både kan träffa, sammanföra, påverka och inspirera fastighetsaktörer från alla sidor av ​samhället.


Det är också därför vi i samarbete med Fråga Lou satsar på Almedalsveckan för att just skapa en naturlig mötesplats där man ​kan mötas, förmedla kunskap, utbyta idéer och bygga relationer.


Men, och det här är viktigt, som representanter för en viktig bransch har vi också ett ansvar. Ett ansvar för att hålla veckans

kärnvärden levande och att visa respekt för de grundvärden som gör Almedalsveckan till den fantastiska plattform för ​demokrati, samtal och dialog som den är.


Det ansvaret tar vi genom att vara extra noga med att alla våra seminarie- och samtalspass verkligen är viktiga samhällsfrågor ​som berör politiker, medborgare och samhället.


Jag ser fram emot att få träffa er i Visby för givande samtal.

Först Glad Midsommar. Sen ses vi i Almedalen!


/Mikael Lundström, vd och koncernchef Svefa


2024-06-03

KRÖNIKA

Mia Forsgren: Viktigaste och starkaste samtalen ​någonsin

Räntesänkningar, framtidstro, öppna fönster och momentum. På många år har samtalen om framtiden inte varit ​viktigare än nu. Vi står mitt i vår tids största gröna tillväxtrevolution där Sveriges basnäring med tillhörande nya ​innovationsbolag är motorn för en säkerställd svensk välmående ekonomi. Hur tar vi tillvara möjligheterna att leda ​mot grönare affärer och samarbeta för ett starkt AB Sverige? Det måste vara utgångspunkten i samtalen mellan både ​näringsliv, politik, akademi och medborgare.


Om vi tillsammans lyckas skapa förutsättningar för att nationella och internationella investeringar framgångsrikt kan leda till ​välmående företag och entreprenörer. Och därmed också smart nog investera i infrastruktur på rätt ställen, utveckla ​produktion av grön energi som kräver vissa laguppdateringar för att inte motverka möjligheterna, satsa stenhårt på skolan – ​grundskola, universitet och lärlingsprogram för ökad trygghet och mer kompetens och lägga krut på delar av landet som har ​bäst förutsättningar att lyckas. Ja, då kan vi på riktigt prata om en ljus framtid.


Almedalen som företeelse är en perfekt plats för viktiga samtal, inspirerande möten, att lära känna nya personer, diskussioner ​och beslut. Arrangörerna beskriver att ”det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ​ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att ​diskutera viktiga samhällsfrågor” – vilka såklart ska leda till handling för bland annat fler och utvecklade företag, tillväxt, ​trygghet och framtid.


Kommer du att vara där? Då vill jag gärna träffa dig! Vi på Diös ser Almedalen som arenan för att göra handling. Samtal som ​leder till handling. På onsdagen den 26 juni kl 15.30 bjuder vi in till ett grymt seminarium med ledande personer inom sina ​områden som såklart ska prata om norra Sverige – där det kokar av investeringar, initiativ och möjligheter. En del av Sverige ​som just nu är Europas hetaste marknad. Visst är det häftigt att det handlar om Sverige! Tillsammans med andra aktörer så ​som Fråga Lou – djup-dyker också vi i vad som är typiskt för fastighetsbranschen och hur vi skapar inspirerande, attraktiva och ​trygga platser och städer där vi är övertygade om att det moderna kontoret är navet i städer.


Samtalen, besluten, handlingskraften, inspirationen och diskussionerna för en ljus framtid hoppas jag tar plats vid många fler ​tillfällen än under Almedalsveckan, dock är den där veckan varje år på Gotland ett grymt tillfälle för att ses och skapa magi ​tillsammans.


Vi ses på Almedalen!


Mia Forsgren,

Kommunikations & digitaliseringschef Diös

2024-05-20

KRÖNIKA

Sverker Eriksson: Almedalsveckan har en viktig ​funktion för att fördjupa demokratin där valda och ​väljare kan mötas på en arena skapad av alla för alla


Året är 1968 och dåvarande statsminister Olof Palme höll ett spontant möte på ett lastbilsflak vid kruttornet. I ​politiken är en lyckad aktivitet alltid värd att återupprepa. Så gjorde också Olof Palme. I mitten på 80-talet var ​almedalsveckan hotad av naturliga skäl. Många förknippade politiska tal på platsen med Olof Palme. När Ingvar ​Carlsson återupptog traditionen i början på 90-talet växte sig arrangemanget starkt och 1991 skapades ​”Almedalsveckan” som ett demokratiskt arrangemang där samtliga partier i riksdagen var representerade. Det var ​några skakiga år initialt och arrangemanget satte sig först 2003 när även Moderaterna ställer upp med sin partiledare.


Industriförbundet arrangerade några år senare ett skattepolitiskt seminarium. Under tesen att ett lyckat arrangemang ska ​upprepas så var det bara några år senare 50-talet arrangörer och efter det har Almedalsveckan vuxit till som mest 3 500 ​arrangemang och 35 000 deltagare på de olika seminarierna. Demokratin hade fått en fysisk plats som nära 1000 journalister ​bevakade och rapporterade från. Detta kan tänkas vara en tacksam period på året då nyhetstorkan normalt slagit in och ​journalisterna fick möjlighet till ytterligare en vecka av politisk rapportering.


Traditionellt har Almedalsveckan dominerats av politiska partier, fackförbund, intresseorganisationer och konsulter. Den senare ​gruppen har starkt bidragit till att även näringslivet har funnit Almedalsveckan intressant ur ett påverkansperspektiv. Politiker ​är mer avslappnade och tar gärna möten med näringslivsrepresentanter. Detta har också varit viktigt för fastighetsbranschen ​att på ett enkelt och otvunget sätt kunna träffa kommunala representanter för att diskutera kommande eller pågående projekt.


”Demokrati är en politisk princip och ett styrelsesätt där makten utgår från folket. I en demokrati har medborgarna möjlighet att delta i ​beslutsfattandet och påverka samhället genom val och andra politiska processer. Demokrati bygger på principen om allas lika värde ​och rättigheter, samt respekten för individens frihet och åsiktsfrihet. I en demokrati är det vanligt att det finns flera politiska partier och ​att det råder yttrandefrihet, pressfrihet och rättssäkerhet. Demokrati kan uttryckas i olika former och varierar mellan olika länder och ​samhällen, men grundas ofta på principerna om folkstyre och maktdelning.” Chat GPT


Almedalsveckan har en viktig funktion för att fördjupa demokratin där valda och väljare kan mötas på en arena ​skapad av alla för alla.


Efter pandemin befinner vi oss i ett sökande i allt från kontorens framtida roll till hur stora bostäder vi vill bo i för att kunna ​arbeta hemma eller av andra skäl. MIPIM har inte återhämtat sig och Almedalsveckan är sökande över sin framtida roll. ​Arrangörerna har skiftat vecka och dessutom förkortat veckan med två partiledartal per dag. Många av oss får en mängd ​förfrågningar för arrangörerna om vad vi tycker om Almedalsveckan och vad vi vill förändra. Jag tror att man behöver svara på ​några frågor för att Almedalsveckan ska fortsätta att vara den demokratiska plattform som såväl politik som näringsliv behöver. ​Dessa frågor kan vara


1.Vem vänder sig Almedalsveckan till?


2.Hur kan nästa generation politiker göra Almedalsveckan till sin egen generations demokratiska skådeplats?


3.Hur kan fler politiker motivera kostnaden att delta? Utan politiker blir Almedalsveckan inte just Almedalsveckan utan ett ​näringslivsarrangemang som snart kommer att dö ut eftersom politiken inte är på plats.


4.För många år sedan avbröts alla aktiviteter när partiledartalet hölls. Man gick till Almedalen och lyssnade, därefter middag. ​Man lyssnade även på de politiker man inte delade uppfattning med. Det ansågs vara skälet och grunden till veckans ​genomförande. Så är det inte idag med två tal om dagen. Hur kan politiken ta position igen?


5.Vad är alternativet?


Vi ses i Visby efter Midsommar!


Sverker Eriksson, partner och Head of Public Affairs, Newsec

I Almedalen varje år sedan 2003, även pandemiåret


2024-04-22

ALMEDALEN

FastighetsHubben i Almedalen 2024

Vi är glada att, tillsammans med Svefa, kunna presentera vårt nya koncept i Almedalen: FastighetsHubben – mötesplatsen ​mellan det offentliga och privata.


Fastighetshubben är en ny mötesplats i Almedalen där ​politiker och tjänstemän tillsammans med ​fastighetsbranschen kan ​utbyta idéer, förmedla kunskap, ​bygga relationer och diskutera fastighetsrelaterade frågor ​under både informella och formella ​former.

Från morgon till kväll, tisdag till fredag, arrangeras ​frukostsamtal, seminarier, rundabordssamtal och mingel.


Bakom FastighetsHubben står Fråga Lou och Svefa. Tillsammans har vi gedigen och djuplodande kunskap om fastighets- och ​​samhällsbyggnadssektorn. Genom våra omfattande nätverk inom såväl det offentliga som det privata ​kompletterar vi varandra ​och når ut till fler.


Just mötet mellan det offentliga och privata ligger i Almedalens DNA och genom att ​sammanlänka våra nätverk kan vi skapa ​möten i skärningspunkten dem emellan.


Varmt välkommen till FastighetsHubben på Adelsgatan 25. Vi ses!


2024-04-19

REAL MEETINGS

Hur löser vi bostadsekvationen?

Det finns ett påtagligt och starkt behov av att diskutera bostadsmarknadens utmaningar från olika håll och kanter. Därför ​arrangerar vi på Fråga Lou därför den tredje upplagan av Real Meetings Bostad den 24 april.


Vi arbetar utifrån den bergfasta tron att endast genom det personliga och kvalitativa samtalet kan vi tillsammans ta oss an ​samtidens utmaningar och lösa dem och även om vi inser att samtliga problem inte kommer att lösas på en dag så vet vi att alla ​samtal bidrar till att hitta en gemensam grund att stå på.


Välkommen till en djupdykande diskussion om bostaden som fenomen, dess roll i det moderna samhället och framtidens dito.

2024-03-28

MIPIM 2024

Spaningar från Croisetten - Mipim 2024

Nu har det gått några veckor sedan vi sågs i Cannes och intrycken har hunnit landa. Under veckan träffade vi på Fråga Lou ett ​antal fastighetsprofiler nere på Mipim. Vilka var de stora frågorna på agendan i år, vilka trender kan vi se på horisonten? Hur är ​synen på den svenska fastighetsmarknaden från internationellt håll? Hur skiljer den sig från i fjol och hur relevant är Mipim som ​forum för den svenska fastighetssektorn framgent?


Häng med!

Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon
Play Button Icon

2024-03-22

Many Different Cadastral Maps of Territory with Buildings as Bac

ARTIKEL

Örjan Wikforss: Boverket släpper taget

”Det är inte så att vi tappar bort all kunskap vi haft innan. Ibland låter det så som att om inte vi säger att det ska vara ​på ett visst sätt så har den kunskapen försvunnit, men det har den faktiskt inte”, säger Boverkets GD Anders Sjelvgren ​i Bopolpodden #218 publicerad 2024-03-04. Men stämmer det? Att kunskapen inte försvinner om man tar bort det ​mesta ur byggreglerna?


Jag tolkar Anders Sjelvgren så att han tänker sig att byggandets olika professioner kommer att bära kunskapen vidare. Han ​exemplifierar med att arkitekterna ska stå som garanter för goda bostadslösningar i ett system utan detaljerade byggregler.


Men han förbigår reglernas roll i byggandets kunskapssystem som helhet och deras funktion som kunskapsförmedlare. De ​ingår i en plattform som är helt avgörande för att kommunikationen och samarbetet mellan byggaktörerna ska fungera. Den ​innehåller begrepp och definitioner som gör det möjligt att utväxla och dela begriplig information under planerings- och ​byggprocessen. Frågan är vem som ska ansvara för att förvalta och vidareutveckla denna gemensamma kunskap när Boverket ​nu släpper taget.


Regler som är baserade på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet förmedlar kunskap i komprimerad form. De utgör ​på så sätt en ytterst effektiv och arbetsbesparande uppfinning.


Regelbekämparna river i regelsystemen i förhoppning om att det ska ge möjlighet att sänka byggkostnaderna. Det kan som ​bekant bara ske genom effektivare byggproduktion eller minskning av ytor och kvaliteter. Problemet är att Anders Sjelvgren ​inte berättar vad som kommer istället eller vilka konsekvenserna blir för stadsbyggandet som helhet om centrala delar av ​byggandets kunskapssystem tas ur bruk. Det ska bli intressant att se, säger han lite lakoniskt i podden. Risken är stor att ​kommunikationen blir än mer kaotisk. Att den över åren gemensamt förvärvade kunskapen inte tas tillvara. Att det blir än ​svårare att samarbeta.


Det får negativa konsekvenser för överföringen av kunskaper mellan generationer och tvärs yrkesgränser. Det försvagar ​skyddet för byggandets konsumenter som inte vet vad de kan förvänta sig för egenskaper och kvaliteter i det byggda.


Anders Sjelvgren säger att han vill förverkliga den förändring av regelsystemet som skulle ha genomförts 1994, men som aldrig ​kom till stånd. Min uppfattning är; släpp taget om den gamla tanken och se framåt istället. Ta tag i den förnyelse av ​regelsystemet som klimatförändringarna kräver. Justa spelregler vinner vi alla på.


Örjan Wikforss,

Arkitekt SAR/MSA, tekn dr och professor


2024-03-19

DEBATT

Stefan Ränk: Vår nuvarande hyresmodell är ett ​hinder för en fungerande bostadsmarknad

Tänk er en bostadsmarknad där bostadssökande snabbt och tryggt kan anpassa sin bostad efter behov och ​betalningsvilja. En bostadsmarknad där alla som har en egen försörjning ska kunna bära sina boendekostnader. En ​bostadsmarknad där de som saknar försörjning får stöd av de allmänna att bära sina boendekostnader. En ​bostadsmarknad där betalningsviljan styr hyror och priser på bostäder.


På en sådan bostadsmarknad byggs det där människor vill betala för att bo, och byggkostnaderna drivs ner på platser där ​betalningsviljan är lägre. Där sänks priser och hyror i lägen där lägenheter förblir osålda eller outhyrda.


Hur kommer vi då dit?

Hyresbostäder utgör en tredjedel av antalet bostäder i Sverige. Hyresmarknadens funktion har en betydande påverkan på den ​övriga bostadsmarknaden. Det är därför kritiskt att vi har en hyresmodell som bidrar till en fungerande bostadsmarknad.

Nuvarande hyresmodell saknar förutsättningarna att bidra till det. Det är förunderligt att hyresmarknaden som bidrar med ​lägst risk för de boende har den mest omfattande skyddslagstiftningen medan den delen som är mest riskfylld har få ​konsumentskyddande regelverk.

2024-03-08

Flat Calendar Icon. Blank Calendar Template.

8 MARS

Internationella

Kvinnodagen

DEBATT

Unizon: Bostad är liv. Och död.

Mäns våld gör tusentals kvinnor hemlösa varje år. Idag på Internationella Kvinnodagen 8:e mars uppmanar vi ​fastighetsägare och bostadsbolag: var med oss och kraftsamla för det bokstavligen livsviktiga arbetet för trygga hem ​för kvinnor och barn.


Hemmet är vår trygga plats, det är tassande barnfötter tidiga morgnar, fiskpinnar en regnig tisdag, ett glas vin i soffan en ​fredagskväll. Bostad är liv. Och död.


Ungefär var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon hade eller hade haft en relation med. Den vanligaste mordplatsen är ​kvinnans egna hem. Gemensamt för de kvinnor som dödades mellan 2018-2021 var att ingen av dem fått tillgång till nytt ​stadigvarande boende, det visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.


Det dödliga våldet är bara toppen av ett isberg, 2023 anmäldes över 30 000 fall av misshandel mot kvinnor, en ökning med 5% ​jämfört med tidigare år. Var fjärde ung tjej uppger att hon utsatts för sexualbrott. Tusentals barn växer upp i hem där pappa ​slår mamma. Kvinnor och barn tvingas fly för att de är utsatta för brott i sitt eget hem. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av ​våra största samhällsproblem.